Janvāra beigās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) organizēja pieredzes apmaiņas vizīti, kurā piedalījās arī Ventspils Jaunrades nama radošo darbnīcu bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem skolotāja Silga Sviķe. Šis pieredzes apmaiņas brauciens tika organizēts ES programmas Erasmus+ jaunatnes jomas projektu ietvaros un tā tēma bija sociālās iekļaušanas prakse Latvijā, Igaunijā un Somijā. Pasākums norisinājās tikai septiņas dienas un šajā laikā tika iepazīta trīs valstu iekļaušanas pieredze. Ceļošanai pasākuma dalībnieku rīcībā bija īpaši aprīkots autobuss ar pacēlāju, jo dalībnieku vidū bija arī divi puiši ratiņkrēslos.

Pasākumā piedalījās dalībnieki ne tikai no Latvijas, bet arī Somijas, Moldovas, Ukrainas, Baltkrievijas, Armēnijas un Krievijas. Tika apmeklētas dažādas interešu izglītības iestādes, profesionālās un speciālās skolas, dienas centri un citas nevalstiskās organizācijas, lai gūtu ieskatu un dalītos pieredzē par to, kā tiek īstenota dažādu formu iekļaujošā izglītība un citi pasākumi indivīdu grupām, kas dažādu iemeslu dēļ ir nošķirtas no sabiedrības. Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti arī ar  Ventspils Jaunrades nama labās iekļaujošās prakses piemēru: kā bērni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem var iesaistīties skolēnu mācību uzņēmumu programmā, kā tiek organizētas radošās darbnīcas un citas nodarbības, kas notiek a/c Cimdiņš.

Latvijā pasākuma dalībnieki apmeklēja Vaivaru pamatskolu un iepazinās ar lielāko ielu kultūras un jauniešu kustības Ghetto Games pieredzi. Igaunijā – Pērnavā tika apmeklēta t.s. hobiju skola – mākslas skola, kurā mācās arī bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām, bet Tallinā bija iespēja iepazīties ar invalīdu biedrības darbu. Somijā pasākuma dalībnieki guva ieskatu vēl vairāku nevalstisko organizāciju darbā, piemēram, bija iespējams klausīties prezentācijas par organizācijām, kas strādā ar imigrantiem, jauniešiem ar redzes traucējumiem, romu tautības jauniešiem, kā arī prezentāciju par profesionālās izglītības skolu, kurā var mācīties jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem.

Kā atzina vairāki vizītes dalībnieki, visspilgtāko pieredzi bija iespējams gūt centrā cilvēkiem ar redzes traucējumiem Iris Helsinkos, kur tika apmeklēta tumšā kafejnīca –Dark Cafe. Kafejnīcā nav apgaismojuma un valda pilnīga tumsa; katru apmeklētāju tajā ieved, apkalpo un pavada viesmīļi – jaunieši, kas ir neredzīgi kopš dzimšanas. Šeit gūtais iespaids bija īpaši spilgts, jo praktiski bija iespēja iejusties neredzīga cilvēka „ādā”: pilnīgā tumsā ieliet sev tasītē viesmīļa atnesto kafiju un lielākoties paļauties uz savu tausti, intuīciju un sajūtām, notiesājot gardu smalkmaizīti.

Visi dalībnieki atzina, ka šis pasākums bija noderīgs citu pieredzes apgūšanai un arī jaunu kontaktu veidošanai. Jau vizītes laikā tika domāts par īstenojamiem pasākumiem un sadarbību, atgriežoties mājās. Reālie pieredzes stāsti sniedza pozitīvu iedvesmu un motivāciju darbam ar dažādām jauniešu grupām, kā arī rosināja pārdomas, ka sociāla iekļaušana ir nepārtraukts process, ar ko saprot kādas noteiktas personu grupas iesaistīšanu sabiedrībā.