No 2018. gada 26. jūnija līdz 28. jūnijam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) organizēja starptautiskās profesionālās pilnveides semināru Update your history & culture, kurā piedalījās arī Ventspils Jaunrades nama skolotāja Silga Sviķe. Šis seminārs tika organizēts Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitātes eTwinning ietvaros un tā tēma bija informācijas un komunikācijas rīku izmantošana vēstures, sociālo zinību, svešvalodu, mākslas un kultūras studiju nodarbībās, kā arī kultūru izzināšana un pieredzes apmaiņa. eTwinning ir Eiropas valstu skolu sadarbības tīkls, kas piedāvā platformu skolotājiem un skolēniem sadarbības projektu organizēšanai.

Semināra atklāšanā Izglītības un zinātnes ministra padomnieks Ainārs Sviklis aicināja skolotājus nebaidīties izmantot savus talantus un semināra dalībnieki varēja baudīt brīnišķīgu saksofona spēli – A.Virgas skaņdarbu Ozolam – padomnieka izpildījumā. Starp galvenajiem runātājiem, daloties interesantā un jautrā pieredzē, bija arī grāmatžurnāla Benji Knewman izdevēja Agnese Kleina, JSPA direktore Daina Sproģe, kā arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes pārstāve Alma Kaurāte stāstīja par 21. gadsimta kultūras mantojuma nozīmi. Seminārā piedalījās 120 skolotāji no 24 valstīm. Pirms semināra katram tā dalībniekam bija jāsagatavo mājasdarbs: jāprezentē 2 līdz 3 materiāli vai metodes, kas veiksmīgi tiek izmantoti nodarbībās, tādējādi daloties pieredzē ar pārējiem semināra dalībniekiem.

Semināra darbnīcas vadīja eTwinning vēstnieki, kā arī programmas Iespējamā Misija absolventi, kas ikdienas darbā ievieš projektus un nodarbībās izmanto dažādas tehnoloģijas. Virtuālās realitātes (VR) nodarbībās varēja iepazīt jaunuzņēmumu Vividly, kas ir VR risinājumu ieviesējs arhitektūrā. VR risinājumi varētu būt īpaši vērtīgi audzēkņiem, kas kādu apstākļu dēļ nevar ceļot, bet, izmantojot VR rīkus, var baudīt klātesamību kādā ceļojumā, pasākumā, slavena mākslinieka gleznā u.tml. Jāatzīst, ka lielākajai daļai apgūto metožu un paņēmienu gan nepieciešams īpašs aprīkojums – datori, viedierīces, virtuālās realitātes brilles, kas interešu izglītības programmu realizēšanai ne vienmēr ir pieejami.

Pēdējā semināra dienā skolotāji pašu veidotā izstādē prezentēja savas projektu un mācību stundu idejas, kurās integrētas apgūtās prasmes 3D piļu modelēšanā, virtuālās realitātes rīku izmantošanā, komiksu zīmēšanā, analogu sociālo tīklu izmantošanā un āra pedagoģijas metožu ieviešanā. Semināra noslēgumā dalībnieki atzina, ka apgūtas patiešām jaunas, radošas un mūsdienīgas metodes un rīki, kas noteikti noderēs un tiks izmantoti nodarbībās.

Jāatzīmē, ka S. Sviķes vadīto nodarbību (Radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem) audzēkņi no nodibinājuma Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš” 2016./2017. mācību gadā jau veiksmīgi piedalījās Latvijas mēroga iekļaujošā starpskolu sadarbības projektā Dauka apceļo Ventspili, Liepāju un Saulkrastus, kurā tika iepazītas Latvijas piejūras pilsētas, bākas, daba, dzīvnieki un piejūras reģionos raksturīgā valoda. Projekts apbalvots ar eTwinning kvalitātes sertifikātu, kā arī čaklākie audzēkņi par piedalīšanos projektā saņēma eTwinning sertifikātus un devās ekskursijā uz Liepāju, kur apmeklēja Zinoo centru un baudīja koncertu Radīšanas noslēpumi ar Andri Vecumnieku koncertzālē Lielais dzintars.

Foto: Līga Bajāre