Informējam, ka visas bezmaksas biļetes uz 9.novembra pasākumu ir izdalītas. Ņemot vērā iedzīvotāju jautājumus par šī pasākuma biļetēm, vēlamies vēlreiz komentēt situāciju, lai ieviestu skaidrību. Kopumā pasākumā piedalās ap 1300 dalībnieku, skatītāju tribīnēs ir 1600 sēdvietas. Pagājušajā nedēļā uz skolām un bērnudārziem piegādājām biļetes. Katrs dalībnieks saņēma vienu ielūgumu jeb biļeti, ko var izmantot pēc saviem ieskatiem, vai nu aicinot kādu no vecākiem vai draugiem. Atlikušās 300 biļetes tika izdalītas interesentiem sākot ar 5.novembra rītu. Visas brīvās biļetes tika izņemtas 2 stundu laikā.  Aicinājums tiem, kas ir saņēmuši biļeti, bet neplāno pasākumu apmeklēt, lūdzu esiet tik laipni un atdodiet šo biļeti kādam kurš tiešām vēlas pasākumu redzēt. Jo pēc iedzīvotāju intereses ir skaidrs, ka daudzi diemžēl netiks uz šo pasākumu, tādēļ ir tik būtiski nodot tālāk interesentiem visas biļetes, kas netiks izmantotas.