• 22. decembrī nenotiks vokālās studijas “Ķipari un Pipari” nodarbības (skolotāja Marita Koha).
• 22. decembrī nenotiks vokāli instrumentālā ansambļa “The Waves” nodarbības (skolotājs Jānis Snipkis).

• 23. decembrī nenotiks vokāli instrumentālā ansambļa skolotāja Harija Birkenberga vadībā nodarbības.
• 23., 28. un 30. decembrī nenotiks šaha spēles nodarbības (skolotāja Ilze Burkevica).
• 23., 28. un 30. decembrī nenotiks galda futbola un galda hokeja nodarbības (skolotājs Aleksandrs Žernovojs).
• 23., 28. un 30. decembrī nenotiks dambretes spēles nodarbības (skolotājs Andris Sametis).

• 27. decembrī nenotiks tautisko deju kolektīva “Vilnītis” nodarbības (skolotāja Janita Vagulāne).
• 27. decembrī nenotiks dambretes spēles nodarbības Pārventas pamatskolā (skolotājs Andris Sametis).
• 27. decembrī nenotiks trases automodelisma nodarbības (skolotājs Kristaps Bitenieks).
• 27. decembrī nenotiks vokālās studijas “Šokolāde” nodarbības (skolotāja Jeļena Novikova).
• 27. decembrī nenotiks teātra sporta – improvizācijas nodarbības (skolotāja Inga Kazaka).
• 27., 28. un 29. decembrī nenotiks drošības zinību skolas un radošās darbnīcas “Tu to vari!” nodarbības (skolotāja Agita Blāze).

• 28. decembrī nenotiks darbnīcas “Inerces koka auto modeļi” nodarbības (skolotājs Zigmārs Sula).
• 29. decembrī nenotiks Lego robotikas nodarbības (skolotājs Kristaps Bitenieks).
• 29. decembrī nenotiks darbnīcas “Radošā kokapstrāde” nodarbības (skolotājs Zigmārs Sula).