Pirmais aprīlis jau sen kā pagājis, taču ikvienam tas ir pazīstams kā joku diena, kad ar cilvēkiem mēdz izspēlēt dažādus jokus un blēdības, tiek stāstītas anekdotes un smiekli ir neatņemama sastāvdaļa. Šogad sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru Ventspils pilsētā tika organizēts Anekdošu konkurss “ANEKDOŠU VIRPULIS 2018”, tā mērķis bija stāstīšanas tradīciju atjaunošana, uzturēšana un attīstīšana, līdzdarbojoties mutvārdu tradīcijā; humora izjūtas un anekdošu stāstīšanas iemaņu izkopšana bērnu un jauniešu vidū.
Lai piedalītos anekdošu konkursā, katram dalībniekam bija jāsagatavo „anekdošu pūrs”, kurš vispirms tika uzklausīts pilsētas atlases kārtā Ventspils Jaunrades namā jau 6.aprīlī, taču pats konkursa fināls norisinājās iepriekšējā nedēļas nogalē – 22.aprīlī. Finālkonkursā Rīgā tikās 22 labākie anekdošu stāstītāji no visas Latvijas, tajā skaitā divi ventspilnieki: Līva un Artjoms.

Līva Leite, kura mācās Ventspils centra sākumskolas 2.klasē, finālkonkursā ieguva titulu – Ekselentā smīdinātāja – I pakāpes diploms un Artjoms Jacukevičs, kurš mācās Ventspils 2.vidusskolas 6.klasē ieguva – Dižā smīdinātāja titulu un II pakāpes diplomu.

(foto pilsētas atlases kārta VJN: Līva pirmā no kreisās, Artjoms pirmais no labās puses)

Katrs anekdošu stāstītājs tika vērtēts individuāli saskaņā ar šādiem kritērijiem:
1) vai izdodas sasmīdināt klausītājus;
2) prasme anekdoti izstāstīt skaidri un saprotami;
3) anekdotes oriģinalitāte, repertuāra bagātība;
4) anekdotes atbilstība situācijai, stāstītāja un klausītāju vecumam;
5) stāstītāja tēls un stils, neverbālo līdzekļu lietojums;
6) prasme veidot dialogu ar konkursa dalībniekiem un klausītājiem, spēja ar savu anekdoti atbildēt uz iepriekš stāstīto;

Ņemot vērā skolēnu atsaucību un pozitīvo pieredzi, šāds konkurss tiks rīkots arī nākamgad.