Karjeras dienu ietvaros Jaunrades nams no 10. – 12.oktobrim piedāvā apmeklēt vairāk kā trīsdesmit dažādas interešu izglītības nodarbības, tādā veidā dodot iespēju uzzināt vairāk par Jaunrades namā notiekošajiem pasākumiem un pulciņiem, aprunāties ar nodarbību pedagogiem par karjeras iespējām attiecīgā profesijā. Tā ir iespēja skolēniem izmēģināt savas prasmes dažādās aktivitātēs, atklāt vēl neapzinātus talantus un iespējams pat aizsākt jaunus hobijus, jo vēl joprojām iespējams uzsākt darboties Jaunrades nama interešu izglītības nodarbībās.

Šajās dienās iespējams pieteikt arī skolēnu ekskursiju, kuras laikā tiks izstāstīts par nama vēsturi, iepazītas nama telpas, uzzināts par strādājošiem darbiniekiem un viņu amatu pienākumiem.

Visus interesentus, kuriem ir vēlme piedalīties kādās nodarbībās, lūgums sazināties ar Jaunrades nama direktores vietnieci kultūrizglītības jautājumos Lāsmu Mencendorfu, tel. 27521020, e-pasts: lasma.mencendorfa@ventspils.lv un pieteikt vēlamo apmeklējuma laiku, izvēlētās nodarbības un skolēnu skaitu.

Piedāvājums piedalīties sekojošās Jaunrades nama nodarbībās:

1d 2d 3d