Nevis spožā, bet blāvā zvaigzne NGC 3132 centrā ir tā, kas radījusi šo neparasto, bet skaisto planetāro miglāju. To dēvē arī par Dienvidu Gredzena miglāju. Mirdzošā gāze ir Saulei līdzīgas zvaigznes ārējie atmosfēras slāņi. Blāvās zvaigznes karstā virsma ir jonizējusi tuvāko gāzi, kas iekrāsota violetos toņos. Lai arī šī dubultzvaigžņu sistēma tika fotografēta, lai meklētu agrāk nepamanītus simetriskus veidojumus, tieši asimetrija ir tā, kas piesaista uzmanību. Līdz šim nav izdevies izskaidrot nedz tumšāko, apkārtējo čaulu, nedz putekļu pavedienu uzbūvi un novietojumu.

 

В центре планетарной туманности NGC 3132 находится совсем слабая звёздочка, а вовсе не яркая, как может показаться. Туманность, образованная из светящегося газа внешних слоёв оболочки звезды типа Солнца, названа туманность Восьми вспышек или туманность Южное Кольцо. На этой переобработанной цветной фотографии видно багряное сияние окружающее двойную звёздную систему. 

Газ светится благодаря высокоэнергичному излучению слабой звезды. И хотя фотография планетарной туманности была сделана для изучения её необычной симметрии, асимметричные черты привлекают гораздо больше внимания. Учёные пока не до конца понимают природу ни необычной формы окружающей более холодной оболочки, ни структуры и положения холодных пылевых волокон в туманности NGC 3132.

 

NGC 3132, also referred to as the Eight-Burst or the Southern Ring Nebula, glows at a distance of about 2,000 light years in the constellation Vela, making it one of the nearest so-called planetary nebulae. These phenomena are the result of the shedding of the outer gaseous layers of a star toward the end of its life cycle. The remaining stellar core’s radiation causes the spherical shell of expelled gas to glow. The term “planetary nebula” derives from the round shape these objects have when viewed through small telescopes, making them appear similar to planets in the Solar System. 

Despite their name, planetary nebulae have nothing to do with planets. The name of planetary nebulae arose because of the visual similarity between some round planetary nebulae and the planets Uranus and Neptune when viewed through early telescopes.