1. – 4. klašu skolēniem iespēja saturīgi pavadīt laiku radošās nodarbēs kopā ar Ventspils Jaunrades nama pedagogiem.
Katru dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00
Laika periodos:
1) 15.-30. jūlijs
2) 3.- 15. augusts

Pieteikšanās saite būs no 1. jūnija http://jaunradesnams.lv/