No š.g. 19.oktobra līdz 15.novembrim Ventspils Jaunrades namā interešu izglītības process- nodarbības norit attālināti (izņemot: Klavierspēles, Ģitārspēles, Akustiskās solo dziedāšanas, Skaņskatu mākslas studijas nodarbības un nodarbības pie skolotāja S.Somika) saskaņā ar 2020.gada 13.oktobrī veiktajiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi) grozījumiem, kuros iekļauts papildus 27.5 punkts šādā redakcijā:

27.5 No 2020. gada 17. oktobra līdz 2020. gada 15. novembrim interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve notiek attālināti (izņemot sporta un izglītības iestādes, kurās vienlaikus ar vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu īsteno arī profesionālās ievirzes izglītības programmu). Arī amatiermākslas kolektīvi (tai skaitā kori, orķestri, tautas mūzikas ansambļi, deju un citi tautas mākslas kolektīvi) izglītības programmas apguves vai mēģinājumu procesu īsteno attālināti vai klātienē tikai individuāli, kā arī nerīko aktivitātes un publiskus un privātus pasākumus (tai skaitā nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām), kuros piedalās izglītojamie un personas no citas grupas, klases vai kolektīva.

VJN administrācija