Jau vairākus gadus visā Latvijā notiek izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss “No baroka līdz rokam”. Konkursa 1.kārta Ventspils pilsētā norisinājās jau 2.februārī, kad no 14 kolektīviem uz 2.kārtu tika izvirzīti 8 labākie. Kurzemes reģiona konkursa pusfināls, piedaloties Kuldīgas, Talsu novada, Ventspils pilsētas kolektīviem, norisinājās 13.februārī Talsos.
Kopumā Ventspilnieki startēja ar lieliskiem rezultātiem, iegūstot augstāko punktu skaitu savā grupā, uz finālkonkursu 24. un 28.martā Rīgā izvirzīti:
Ventspils Jaunrades nama popgrupa “Ķipari” , vadītāja Marita Koha
• Ventspils Centra sākumskolas vokāli instrumentālais ansamblis, “Windy temper”, vadītāja Sandra Sproģe
• Ventspils Centra sākumskolas zvanu ansamblis “Saules zvani”, vadītāja Sandra Sproģe
• Ventspils 3.vidusskolas krievu tautas mūzikas instrumentu orķestris “Kaļinka”, vadītāja Ludmila Baidarova

Konkursā vēl startēja Ventspils Jaunrades nama popgrupa “Rakari”, vadītāja Marita Koha, 1.pakāpe; Ventspils Jaunrades nama vokāli instrumentālais ansamblis “Smoking”, vadītājs Sergejs Somiks, 2.pakāpe; Ventspils centra sākumskolas vokāli instrumentālais ansamblis “Jautrie draugi”, vadītāja Sandra Sproģe, 1.pakāpe; Ventspils centra sākumskolas pūšaminstrumentu ansamblis, vadītājas Maija Lāce, Sandra Bauere un Marina Žučkova, 2.pakāpe

Dalībnieku sniegumu vērtēja VISC veidota žūrija sekojošā sastāvā:
Egils Šķetris – Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta, Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākais referents; Jānis Grigalis – Valsts izglītības satura centra Mazo mūzikas kolektīvu ekspertu komisijas; Tālis Gžibovskis- Rīgas Doma skolas izglītības programmas “Mūzika” (džeza mūzika) programmas vadītājs.

Veiksmīgu startu visiem ventspilniekiem fināla konkursā Rīgā!