11. jūlijā piedāvājumā tikai planetārija pašas apmeklētāju iecienītākās filmas. Ja laika apstākļi būs piemēroti (saulains laiks ar vēja stiprumu līdz 12 m/s), paralēli planetārija seansiem, katru stundu būs pieejams arī observatorijas apmeklējums, lai novērotu Sauli.

Ar seansu laikiem varat iepazīties šeit

11 июля предлагаться только любимые фильмы планетария. В хорошую погоду (солнечная погода и ветер до 12 м/с), параллельно с сеансами планетария, будут доступны почасовые посещения обсерватории для наблюдения за Солнцем.

Расписание сеансов здесь

On the 11th of July we only offer the planetariums guests favourite films. If the weather is good (Sunny and wind speeds below 12 m/s), at the same time as the planetariums sessions, every hour it will also be available to observe the Sun.

Showtimes here