Vasaras nometnes Jaunrades namā 2018.gada vasarā:

  • Dienas atpūtas un interešu nometne “Vasara kabatā”  18.06. – 13.07.2018.,vadītāja Mairita Grebe.   

 

Nometnes dienas kārtība 1.nedēļā, 18. – 22.jūnijs:

Nometnes dienas kārtība 2.nedēļā, 25. – 29.jūnijs:

 

Vecāku dienas
Ventspils Jaunrades nama Lielajā zālē,plkst.18.00

Dienas atpūtas un interešu nometne 2 “Maiznieku ielas prātnieki” 16.07. – 10.08.2018., vadītāja Mairita Grebe.  

2018.gada  10.jūlijā (Maiznieku ielas prātnieki)  

Dienas kārtībā:
* Iepazīšanās ar nometnes pedagogiem,
* Iepazīšanās ar nometnes saturu, iekšējās kārtības noteikumiem
* Līguma parakstīšana
* Jūsu interesējošie jautājumi