Kids-environment

Vides un floristikas studija „Zaļie pirkstiņi”

Ja tev patīk augi vai ja tevi vienkārši interesē daba, tad Zaļie pirkstiņi gaida tieši tevi.
Ja tev patīk kopt augus, ja esi vērīgs un gribi novērot augu pazīmes dabā, ja esi pacietīgs un vēlies no saujas sēklu izaudzēt košu puķu stādus, ja tev patīk no augiem gatavot rotas vai ja tevi vienkārši interesē daba visapkārt, tad Zaļie pirkstiņi gaida tieši tevi.

Dalībnieki: 6 – 14 gadi

Pedagogs: Mairita Grebe

Telpa: 303

                                             

PIETEIKTIES