improviz

 

 

 

 

 

 

 

Teātra sports – improvizācija

Teātra sports ir atraktīva, publiska spēle, kas apvieno teātra mākslu – runu, pantomīmu, deju, muzicēšanu, kā arī sporta spēļu elementus – tiesnešus, punktu skaitīšanu, spēļu noteikumu ievērošanu, laika limitu.

Dalībnieku vecums: 7 – 25 gadi

Skolotāja – Inga Kazaka

PIETEIKTIES