improviz

 

 

 

 

 

 

 

Teātra sports – improvizācija

 

Teātra sports ir atraktīva, publiska spēle, kas apvieno teātra mākslu – runu, pantomīmu, deju, muzicēšanu, kā arī sporta spēļu elementus – tiesnešus, punktu skaitīšanu, spēļu noteikumu ievērošanu, laika limitu. Teātra sporta metodika ir psiholoģisku un teatrālu vingrinājumu komplekss, kas atraisa spontanitāti, iztēli un atbrīvo indivīda ceļu uz viņa radītspēju. Improvizācijas tapšanā aktīvi piedalās arī skatītāji- iesaka kur, kad norisināsies aina, kas būs varoņi un kādas būs viņu attiecības. Spēles dalībnieki izprovizē, veido tēlus, notikumus, attiecības “tiešajā ēterā”, neko iepriekš nesagatavojot. Spēlētāji uzstājas divās komandās un izpildot skatītāju dotos noteikumus, izspēlē improvizētas ainas, sacenšas un pelna punktus. Spēlētāju sniegumu vērtē tiesneši. Arī skatītāji var paust savu viedokli par tiesnešu lēmumu.

Dalībnieku vecums: 7 – 25 gadi

Skolotāja – Inga Kazaka