improviz

 

 

 

 

 

 

 

Teātra sports – improvizācija

22.februārī Ventspils Jaunrades namā Teātra sporta turnīrs “Džons smaida 2019”

Dienas plāns:

Lielā zāle:

10:00 Atklāšana

10:30 Liepājas BJC – Dundagas vsk.

11:10 Liepājas BJC – Iecavas vsk. – Ventspils VJN

12:20 Pusdienas

13:10 Iecavas vsk. – Druvas vsk.

13:50 Iecavas vsk. – Dundagas vsk.

15:10 Noslēgums

Mazā zāle:

10:30 Ventspils VJN – Dundagas vsk.

11:10 Ventspils VJN – Iecavas vsk. – Dundagas vsk.

12:20 Pusdienas

13:10 Talsu 2.vsk. – Druvas vsk.

13:50 Talsu 2.vsk. – Druvas vsk. – Ventspils VJN

15:10 Noslēgums (Lielajā zālē)

Teātra sports ir atraktīva, publiska spēle, kas apvieno teātra mākslu – runu, pantomīmu, deju, muzicēšanu, kā arī sporta spēļu elementus – tiesnešus, punktu skaitīšanu, spēļu noteikumu ievērošanu, laika limitu. Teātra sporta metodika ir psiholoģisku un teatrālu vingrinājumu komplekss, kas atraisa spontanitāti, iztēli un atbrīvo indivīda ceļu uz viņa radītspēju. Improvizācijas tapšanā aktīvi piedalās arī skatītāji- iesaka kur, kad norisināsies aina, kas būs varoņi un kādas būs viņu attiecības. Spēles dalībnieki izprovizē, veido tēlus, notikumus, attiecības “tiešajā ēterā”, neko iepriekš nesagatavojot. Spēlētāji uzstājas divās komandās un izpildot skatītāju dotos noteikumus, izspēlē improvizētas ainas, sacenšas un pelna punktus. Spēlētāju sniegumu vērtē tiesneši. Arī skatītāji var paust savu viedokli par tiesnešu lēmumu.

Dalībnieku vecums: 7 – 25 gadi

Skolotāja – Inga Kazaka

PIETEIKTIES