Drums-Transparent

Vokāli instrumentālais ansamblis

Kolektīvā audzēkņi var apgūt prasmes muzicēt ansamblī, attīstot muzikālās spējas un radošās dotības.
Mācāmies spēlēt uz dažādiem instrumentiem un solo dziedāšanu.

Dalībnieki: 14 – 25 gadi

Skolotājs – Harijs Birkenbergs