6

Zēnu vokālais ansamblis

Zēnu vokālais ansamblis

Dalībnieki: 10 – 11 gadi

Skolotāja: Rita Vēverbrante
Koncertmeistars: Jānis Snipkis

Nodarbības:

Centra sākumskolā,
Ceturtdienās, Piektdienās
13:30 – 14:10
14:15 – 14:45

 

PIETEIKTIES