39

Vokālais ansamblis „Ķipari un Pipari”

Aicinām jaunus dziedātājus, lai kopīgi varētu mācīties jaunas dziesmas, koncertēt, piedalīties konkursos un turpināt aizsāktās tradīcijas.

Dalībnieki: 3 – 16 gadi

Skolotāja – Marita Koha
Koncertmeistars: Jānis Snipkis