39

Vokālais ansamblis „Ķipari un Pipari”

Aicinām jaunus dziedātājus, lai kopīgi varētu mācīties jaunas dziesmas, koncertēt, piedalīties konkursos un turpināt aizsāktās tradīcijas.

Dalībnieki: 3 – 16 gadi

Skolotāja – Marita Koha
Koncertmeistars: Jānis Snipkis

Nodarbības 109. kab.

Pirmdienās, Trešdienās, Piektdienās

14:30 – 15:10 / “Pipari” 3.- 5.kl.

15:15 – 15:55 / “Pipari” 6. – 12.kl.

16:00 – 16:40 / “Pipari” 6.- 12.kl.

16:45 -17:25 / “Rakari” 1. – 2. kl.

17:30 – 18:00 /  “Ķipari”, 2. apmācību gads, 5 – 7 gadi, trešdienās “Bučiņas” 1.apmācību gads, 5 – 6. gadi

18:05 – 18:35 / “Dadzīši”, 3 – 4 gadi

 

PIETEIKTIES