24

Klavierspēles mācību klase

Līdztekus instrumenta spēles apguvei, skaņdarbu iestudēšanai, audzēkņi iepazīstas ar dažādu laikmetu un stilu komponistu daiļradi.
Pulciņa mērķis: sekmēt skolēna emocionālo un intelektuālo attīstību, spēju saprast mūziku un pašiem muzicēt.

Dalībnieki: 7 – 16 gadi
*maksas izglītības programma

Skolotāja – Inese Miķelsone