2

Ģitārspēles studija

Ģitārspēles pamatu un izvēlētā repertuāra apguve atbilstoši audzēkņu spējām.

Audzēkņu vecums: 11-25 gadi.

Skolotājs: Ernests Zviedris

PIETEIKTIES