2

Ģitārspēles studija

Ģitārspēles pamatu un izvēlētā repertuāra apguve atbilstoši audzēkņu spējām.

Audzēkņu vecums: 9-25 gadi.

Skolotājs: Andris Sīlis