tautiskasDejas

Tautisko deju kolektīvs “Vilnītis”

Visi, kas vēlas iemācīties soļus no latviešu tautas deju pūra, tiek aicināti pieteikties tautas deju kolektīvā.

Dalībnieku vecums: 3 – 7 gadi

Deju skolotāja: Janita Vagulāne
Koncertmeistare: Inese Miķelsone

Nodarbības:
Pirmdienās (Lielā zāle) un Trešdienās (309.telpa)
17:30 – 18:00 (3 – 4 gadi, 1.grupa)
18:05 – 18:35 (4 – 5 gadi, 2. grupa)
18:40 – 19:45 (5 – 7 gadi)

PIETEIKTIES