tautiskasDejas

Tautisko deju kolektīvs “Vilnītis”

Visi, kas vēlas iemācīties soļus no latviešu tautas deju pūra, tiek aicināti pieteikties tautisko deju kolektīvā.

Dalībnieku vecums: 3 – 7 gadi

Deju skolotāja: Janita Vagulāne
Koncertmeistare: Inese Miķelsone

Nodarbības: 

Pirmdienās (lielā zāle)
17:30 – 18:00 / 3 – 4 gadi
18:05 – 18:35 / 4 – 5 gadi
18:40 – 19:45 / 5 – 7 gadi

Trešdienās ( 309.kab.)
17:30 – 18:00 / 3 – 4 gadi
18:05 – 18:35 / 4 – 5 gadi
18:40 – 19:45 / 5 – 7 gadi

PIETEIKTIES