Gadu simtiem ir pierasts, ka dziesma no skatuves mūs vispirms uzrunā mūzikas valodā. Tomēr sabiedrībai attīstoties, mainās cilvēku uztvere, un dziedātājam ir par maz tikai labi nodziedāt vai nospēlēt muzikālo skaņdarbu. Skatītāji vēlas dzirdēt, redzēt un sajust skatuves mākslinieku personību, viņa domas, jūtas un attieksmi. 
Skatuves darbību attīstošie vingrinājumi mūsu pulciņā dod lielisku iespēju apgūt prasmes, kas palīdzēs veidot mūsdienīgu, interesantu augstas kvalitātes skatuves priekšnesumu. Nodarbībās attīstīsim sava ķermeņa apzināšanos un ķermeņa valodas izteiksmīguma pamatus; pilnveidosim telpas izjūtu; sadarbību ar skatuves partneriem. Būtiska nodarbību sastāvdaļa ir audzēkņu  emocionālās pasaules pilnveidošana un emociju izpausmes iespējas uz skatuves. 
Attīstot, pilnveidojot skatuves darbību (verbālo, neverbālo, emocionālo), bērni un jaunieši jūtami var uzlabot savas prasmes uzstāties un likt ieklausīties sevī! 

Nodarbības notiek individuāli un grupās pirmdienās plkst 18.15- 18.55 un trešdienās plkst 16-16.40


Dalībnieku vecums: 8 – 18 gadi
Skolotāja: Inga Kazaka