Rūķu pūru lāde

Integrētas rotaļnodarbības.

Dalībnieki: 3-4 gadus veci bērni, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi

Skolotājas: Baiba Degute, Līva Ozoliņa, Ilga Porniece, Inga Spodiņuka.