Mājturības klubs

Nodarbībās būs iespējams attīstīt iemaņas kulinārijā un rokdarbos, gūt zināšanas mājokļa iekārtošanā, rast izpratni par interjera dizainu, saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku.

Audzēkņi apgūst pamatzināšanas par veselīgu uzturu, dzīves pamatvērtībām,kā arī apgūst dažādas rokdarbu tehnikas

Dalībnieki: 12 – 19 gadi

Skolotāja – Inta Kalniņa (tel. 22016252)

PIETEIKTIES