notebook-computer-writing-blogging

Nodarbībās veidosim rakstus par notikumiem Ventspils Jaunrades namā un pilsētā. Labākie raksti tiks virzīti publicēšanai Ventspils Jaunrades nama mājaslapā www.jaunradesnams.lv, kā arī plašsaziņas līdzekļos.

Dalībnieki: 13 – 25 gadus veci jaunieši

Skolotāja: Līga Rūde