notebook-computer-writing-blogging

Nodarbībās veidosim rakstus par notikumiem Ventspils Jaunrades namā un pilsētā. Labākie raksti tiks virzīti publicēšanai Ventspils Jaunrades nama mājaslapā www.jaunradesnams.lv, kā arī plašsaziņas līdzekļos.

Dalībnieki: 13 – 19 gadus veci jaunieši

Skolotāja: Līga Rūde

Nodarbības notiek otrdienās no plkst. 16:00 līdz 18:00.

PIETEIKTIES