Ventspils Jaunrades nams (reģ. Nr. 3251900039, juridiskā adrese Maiznieku iela 11, Ventspils)aicina darbā projektu vadītāju jaunatnes lietās  uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentiem:

 • 2.līmeņa augstākā izglītība  projektu vadībā, vadības zinībās, tiesību zinātnē, pedagoģijā  vai citā līdzvērtīgā jomā;
 • vēlama darba pieredze projektu izstrādē, vadībā vai koordinēšanā ne mazāk kā 2 gadi;
 • pieredze darbā ar jaunatni, jaunatnes jomas projektu izstrādāšanā un vadīšanā;
 • vēlama izpratne par brīvprātīgā darba organizēšanu, nodarbinātības veicināšanas pasākumiem, komercdarbības tiesisko regulējumu;
 • izpratne par ES fondu projektu ieviešanu;
 • valsts valodas zināšanas C1 līmenī, angļu valodas zināšanas B2 līmenī
 • labas komunikācijas, prezentācijas un saskarsmes prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Galvenie pienākumi:

 • projektu iespēju apzināšana, projektu partnerības veidošana, mērķauditorijas vajadzību apzināšana, projekta ideju izvirzīšana un saskaņošana;
 • projektu pieteikumu gatavošana, projektu ieviešana un vadīšana;
 • koordinēt Ventspils jauniešu iniciatīvu projektu konkursu norisi, organizēt apmācības par projektu pieteikumu sagatavošanu un projektu vadību, sniegt konsultācijas projektu izstrādes gaitā, sniegt nepieciešamo atbalstu projektu īstenošanas un atskaišu gatavošanas laikā;
 • koordinēt sadarbību ar Ventspils Jauniešu mājas padomi un sniegt atbalstu tās iniciatīvu īstenošanā un organizatoriskajā darbībā;
 • veidot vietējā līmeņa brīvprātīgā darba veicēju un darba devēju sadarbības tīklu, veicināt jauniešu iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā;

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • izglītību apliecinoši dokumenti.

Dokumentus iesniegt Ventspils Jaunrades namā, nosūtot pa pastu vai personīgi Maiznieku ielā 11, Ventspilī, LV-3601 darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00, vai nosūtot elektroniski: jaunrades.nams@ventspils.lv. Uzziņas pa tālruni 636 22805.

Darba alga 1157 EUR mēnesī

Pieteikšanās termiņš 2023. gada 30. janvāris