Ventspils Jaunrades nams (reģ. Nr. 3251900039, juridiskā adrese Maiznieku iela 11, Ventspils) aicina darbā mācību procesa organizatoru (planetārija un observatorijas darbinieku) uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība, vēlams pedagoģijas, IT vai dabaszinātņu jomā;
 • izpratne par planetārija un observatorijas uzbūvi un darbību, izglītības iestādes
  darbības un izglītības programmu īstenošanas procesu;
 • vismaz vienas svešvalodas zināšanas darbam nepieciešamajā apjomā;
 • spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme
  strādāt ar video formatēšanas rīkiem pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • labas komunikācijas, prezentācijas un saskarsmes prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta.
  Galvenie pienākumi:
 • vadīt planetārija un observatorijas seansus, piedalīties diskusijās, atbildēt uz
  interesentu jautājumiem;
 • sniegt klientiem informāciju par planetārija un observatorijas sniegtajiem
  pakalpojumiem, cenrādi un norēķinu kārtību;
 • palīdzēt sagatavot un vadīt mācību nodarbības pirmskolas un vispārizglītojošo skolu
  izglītojamajiem balstoties uz planetārija piedāvāto filmu saturu (šeit varbūt vēl pielikt
  klāt) un balstoties uz Kompetenču pieeju mācību saturam;
 • palīdzēt pie planetārija vizuālā noformējuma darbiem ikdienā, svētkos vai pasākumos;
 • sekot līdzi kārtībai darba telpās.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • izglītības dokumentu kopijas;
 • pieteikuma vēstule.

Dokumentus iesniegt Ventspils Jaunrades namā, nosūtot pa pastu vai personīgi Maiznieku ielā
11, Ventspilī, LV-3601 darba dienās, iepriekš piesakoties, vai nosūtot elektroniski:
jaunrades.nams@ventspils.lv. Uzziņas pa tālruni 636 24128 vai 636 22805.
Darba alga 700 EUR mēnesī
Pieteikšanās termiņš 2021. gada 30.marts