IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Projekts ir atbalstīts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1. pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” 3.6.1.1. aktivitātes „Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros organizētajā ierobežotajā projektu iesniegumu atlasē.

Projekta ietvaros ir:

  • rekonstruēts Ventspils Latviešu biedrības nams, Maiznieku ielā 11, pielāgojot vēsturisko plānojumu Ventspils Jaunrades nama funkcijām. Telpas ir modernas, praktiskas un ērtas. Tāpat ir nodrošināta publisko telpu pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem. Rekonstruētā ēka, kā arī tās piebūve, piešķir teritorijai mūsdienīgu vizuālo tēlu, tai pat laikā saglabājot vēsturisko elpu;
  • projekta ietvaros ir izveidots vienīgais digitālais planetārijs ar observatoriju Latvijā interešu izglītības nodrošināšanai un kā apskates objekts pilsētas viesiem, kas ir inovatīvs un stratēģiski nozīmīgs piedāvājums pilsētas, reģiona, un nacionālā mērogā.

Attīstot Ventspils Jaunrades namu sagaidāms, ka interešu izglītības audzēkņu skaits pakāpeniski pieaugs līdz 1 600 audzēkņiem. Paplašinot interešu izglītības infrastruktūru ir nodrošināta iespēja papildināt pakalpojumu klāstu ar tādām programmām kā kino-video, radioelektroniku, astronomiju un robotiku, kas būtu kā atbalsta punkts darbā ar skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par šīm zinātnēm, tādējādi radot labu izglītības bāzi augstskolām inženierzinātnēs. Jaunrades nama jaunajās telpās ir  pilnveidotas arī jaunrades izglītības programmas, piedāvājot tādas interešu programmas, kā sporta dejas, spēļu klubs, kulinārija un drošības zinību skola.

Kopējās projekta izmaksas veido 2,9 miljonu latu apmērā, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 2,3 miljoni latu, Valsts budžeta dotācija 125 tūkstoši latu, un pašvaldības finansējums 459 tūkstoši latu.

eraf_pilns_nosaukumsek_logo_ar_atsauci