Jaunrades nams

Ventspils Jaunrades nama, kā interešu izglītības iestādes, vēsture ir interesanta un daudzveidīga. 1955.gada rudenī māja Lielā ielā 7, kas būvēta pagājušā gadsimta 30. gados, tika atdota bērniem un savu darbību tajā uzsāka Pionieru nams. Sākotnēji namā darbojās Amatnieku biedrība, kara laikā – hospitālis, bet pēc tam neilgu laiku tā bijusi mājvieta partijas komitejai. Laika gaitā ēku pārbūvēja, uzceļot trešo stāvu un pārveidojot iekštelpas atbilstoši laikmeta prasībām. Mainoties paaudzēm un ideoloģijai, 1990.gadā Pionieru nams pārtapa par Skolēnu jaunrades namu.

Pirmās direktores Valentīnas Krisovas vadībā iestādē strādāja 5 pedagogi un pirmie pulciņi bija baleta, šūšanas, foto un tehniskās modelēšanas pulciņš. 55 gadus interešu izglītības iestāde atradās Lielā ielā 7. Laikiem mainoties, Pionieru namu pārdēvēja par Skolēnu jaunrades namu. Šajā laikā iestādi vadījuši 9 direktori, no kuriem visilgāk – 31 gadu namiņa darbu vadīja Rasma Jakoviča. 2019. gada maijā direktores amatā stājās Elita Heinsberga.

Kopš 2010. gada iestāde atrodas jaunās telpās – Maiznieku ielā 11.

Arhitekta E. Baula projektētās ēkas pamatakmens tika ielikts 1911. gada 10. novembrī un pēc gada, 1912. gada 10. un 11. novembrī, notika celtnes iesvētīšanas svētki. Ēka tika celta īpaši vietējās Latviešu biedrības vajadzībām un ilgu laiku bijusi pilsētas kultūras un sabiedriskās dzīves centrs. Padomju gados šeit atradās okupācijas armijas virsnieku nams, bet pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas reprezentatīvā būve vecpilsētā atkal kļuva par Ventspils Latviešu biedrības īpašumu. Spiedīgo finansiālo apstākļu dēļ nespējot ēku kapitāli izremontēt un ar grūtībām to tikai uzturot, 2007. gadā biedrība izlēma namu dāvināt pilsētai, pretī saņemot solījumu simtgadīgo celtni kapitāli atjaunot.

2010. gadā ar Eiropas, valsts un pašvaldības līdzekļiem ēka rekonstruēta un projekta ietvaros tai uzbūvēta piebūve. Ēkas pārbūves projektu no 2008.-2010 .gadam izstrādāja arhitektu birojs SIA “Virtu”. Mainot Skolēnu jaunrades nama atrašanās vietu, adresi un daļēji arī uzdevumus – iestāde mainījusi arī savu nosaukumu – Ventspils Jaunrades nams, jo interešu izglītības iestāde atvērta bērniem un jauniešiem no 3 līdz 25 gadu vecumam. Šajā mācību gadā bērniem un jauniešiem Ventspils Jaunrades nams piedāvā jau 55 dažāda nosaukuma pulciņus. Turklāt Ventspils Jaunrades nams piedāvā apmeklēt arī Baltijā modernāko un lielāko digitālo planetāriju, kā arī ar modernu teleskopu aprīkotu observatoriju.

jnams

plans