AKTUALITĀTES

Dienas nometne un brīvā laika pavadīšanas iespējas 1. – 5. klašu skolēniem

Lai Ventspils bērniem vasaras brīvlaikā nodrošinātu kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas, Ventspils Jaunrades nams sadarbībā ar Ventspils pilsētas domi vasarā organizē dienas atpūtas nometnes un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Astotā mācību nedēļa attālinātā režīmā

Neliels video ar iesūtītajiem darbiņiem. 

IZMAIŅAS

Jaunrades nams ir SLĒGTS līdz 9. jūnijam.

Par darba atsākšanu klātienē sekos papildus informācija saskaņā ar valstī noteikto.

NENOTIEK

Līdz nenoteiktam laikam nenotiks Latviešu valodas pulciņa nodarbības bērniem “Mācies ar prieku!”
(Elga Grīnberga)

INFORMĀCIJA

Ventspils Jaunrades namā sāksies attālinātās mācības

MOBILAJĀ VERSIJĀ nodarbību sarakstu un informāciju par izmaiņām nodarbību sarakstā, skat., sadaļā INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Harmoniskās attīstības klases nodarbību saraksts, skatīt šeit

Iesniegums un piekrišana audzēkņa datu aizsardzībai, skatīt šeit
Nodarbību saraksts 2019./2020. m.g.

TUVĀKIE PASĀKUMI