Maija pirmajā nedēļā, Džūkstē sabrauca mazpulcēni no visas Latvijas, tajā skaitā Ventspils Jaunrades nama mazpulka komanda, lai piedalītos XXIII Latvijas Mazpulku Sporta Spēlēs “Zaļais starts!”. Ikgadējā pasākuma mērķis ir popularizēt veselīga un videi draudzīga dzīvesveida tradīcijas lauku jauniešu vidū, piedāvājot sportiskas un aizraujošas, veselību veicinošas un izzinošas sacensības.

Džūkstē, kā jau Pasaku zemē sportiskos uzdevumus tiesāja pasaku tēli – ūdenssieva, vēja māte, velniņi, milži un citi. Mazpulcēniem bija jālec zaķa lēcieni, jābēg no milža, jābūvē stikla kalns, jānotur ūdenssievas spaiņi izplestās rokās, jāmeklē Sprīdīša maldugunis un jāveic vēl daudzi citi uzdevumi. Un tieši individuālajos sporta veidos Jaunrades nama mazpulcēniem veicās vislabāk: Viktorijai Hermansonei 1.vieta disciplīnā “Lielais loms” un Jēkabam Jansonam 1.vieta “Zaķa lēcieni”, jāatzīmē, ka individuālajos sporta veidos tika apbalvotas tikai pirmās vietas, ventspilnieki citās disciplīnās ierindojās top trijniekā no 80 jaunākās grupas dalībniekiem.

Vidējās un vecākās vecuma grupas mazpulcēnu komandas devās arī orientēšanās trasē pa Džūkstes centru, kuras laikā iepazina nozīmīgas Džūkstes kultūrvēstures vietas. Savukārt 20 jaunākās grupas komandas, kurās startēja Jaunrades nama mazpulks (Anna, Evelīna, Viktorija, Jēkabs), sacentās aktivitātēs: “Kurš veiklāks, kaķis vai suns?”, spēlē “Čūskas aste” (4.vieta) un veiklības uzdevumi “Zaglis” un “Ūdens pasaule” (1.vieta). Komandu iegūtie rezultāti tika skaitīti kopā, un mūsu komandai pietrūka pavisam nedaudz, lai kāptu uz goda pjedestāla.

 “Nekas, nākamgad, bija tik un tā forši!” saka paši jaunieši un ar nepacietību gaida nākamos mazpulka pasākumus, divu dienu nometni Puzē un lielo vasaras nometni Madonas pusē ar nakšņošanu teltīs.

Atgādinām, ka mazpulka nodarbībām pie vadītājas Lāsmas Mencendorfas var pievienoties ikviens interesents vecumā no 8 – 15 gadiem, pirmdienās plkst.16:00.