Jau š.m. gada 1. semestra otrajā pusē Venstpils Jaunrades nams ieguva pirmās pamatiemaņas uzņēmejdarbībā, Jaunrades nama audzēkņiem četras reizes piedalotos Ventspils tirgū novembrī un decembrī, piedāvājot tirgū nodarbībās pašu veidotos un darinātos produktus.

No 9.janvāra,katru pirmdienu no plkst. 16:00 -18:00, Jaunrades namā darbosies “Jauno uzņēmēju klubs”

Jauno uzņēmēju kluba nodarbību mērķis – audzēkņu uzņēmējspēju attīstība. lgs_0

Nodarbībās kluba dalībnieki iegūs zināšanas un praktiskas iemaņas ekonomikā, uzņēmējdarbībā, mārketingā, vadībā un citās jomās, kas veicina audzēkņu piedalīšanās Skolēnu mācību uzņēmumu dibināšanā. Attīstīt prasmes preču ražošanā, plānošanā, prezentēšanā, virzīšanā  un pārdošanā.

Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU nav juridiska statusa – tos pārstāv Junior Achievement  Latvija un izglītības iestāde.

Ventspils pilsētā un novadā vairākas skolas jau ir Junior Achievement  Latvija dalībskolas

Dalībnieki – 13-19 gadi
Skolotājs: Oļegs Mihailovs
Basic CMYK