1. gada 8. oktobrī Lietuvā Ventspils Jaunrades nama Sporta deju  studija piedalījās sacensībās “Autumn Cup 2017“.  Gan meiteņu solo, gan pāri startēja ar labiem rezultātiem. 

Paldies Jaunrades nama dejotājiem  –  Artai Grīnbergai, Amandai Adamovičai, Matīsam  Baumgardam, Elīnai Cielavai, Līvai Preiss, Kristeram Beltem un  Elīnai Beltei. Paldies  arī vecākiem par atbalstu! Izaugsme ir manāma jau šodien. Pirmo reizi audzēkņi kopā ar skolotāju piedalījās konkursā  ārpus Latvijas. Gan skolotājai, gan dejotājiem, gan vecākiem  tā bija jauna pieredze. Kā saka – «āķis lūpā» un visiem ir vēlme  parādīt citiem, ka esam vērtīgi pretinieki jebkuram.
              Savā kolektīvā joprojām gaidām puišus un meitenes, lai varam kopīgi būt dejā, apvienot spēkus jaunajiem izaicinājumiem.

Sporta deju nodarbības Ventspils Jaunrades namā pie skolotājas Agneses Graudiņas Gūtmanes svētdienās no plkst. 11:00 – 15:15 bērniem vecumā no 5 – 15 gadiem