IZMAIŅAS

NENOTIKS

  • No 25. līdz 29. novembrim – Dambretes spēles nodarbības (skolotājs Andris Sametis)
  • 25. un 27. novembrī – vokālās studijas “Ķipari un Pipari” nodarbības (skolotāja Marita Koha)
  • 25. un 28. novembrī – vokālās studijas “Šokolāde” nodarbības (skolotāja Jeļena Novikova)
  • 28. novembrī , 3. un 5. decembrī – Trases automodelisma pulciņa nodarbības  (skolotājs Ilmārs Brensons)
  • No 25. līdz 29. novembrim – Tehniskās modelēšanas pulciņa nodarbības (skolotāja Marina Rogova)
  • 27. novembrī – Solo dziedāšanas mācību klases nodarbības (skolotāja Minjona Rebhūna)