• 23 un 25. janvārī nenotiks dambretes spēles nodarbības Pārventas pamatskolā (skolotājs Andris Sametis).
  • 24. janvārī nenotiks dambretes spēles nodarbības (skolotājs Andris Sametis).
  • no 23. līdz 31. janvārim nenotiks vokālās studijas “Šokolāde” nodarbības (skolotāja Jeļena Novikova)
  • 24. un 26.janvārī nenotiks interaktīvās latviešu valodas nodarbības (skolotāja Ilva Sahmānova).
  • 27. janvārī nenotiks interaktīvās latviešu valodas un veidošanas nodarbības Pārventas pamatskolā (skolotāja Ilva Sahmānova).
  • līdz 31. janvārim nenotiks teātra studijas “Savējie” nodarbības (skolotāja Ineta Kalniņa).
  • līdz 30. janvārim nenotiks veidošanas nodarbības (skolotāja Ilva Sahmānova).

Sākot ar š.g. 18. janvāri, iepriekš plānotās fitnesa nodarbības (skolotāja Zane Apse) Ventspils 3. vidusskolā, turpmāk notiks Ventspils Pārventas pamatskolā, aktu zālē