• 19. decembrī nenotiks veidošanas studijas nodarbības (skolotāja Ilva Sahmānova).
  • 19. decembrī nenotiks trases automodelisma nodarbības (skolotājs Ilmārs Brensons).
  • 20 decembrī nenotiks interaktīvās latviešu valodas nodarbības (skolotāja Ilva Sahmānova).
  • 21. decembrī nenotiks vokālās studijas “Šokolāde” nodarbības (skolotāja Jeļena Novikova).
  • 21. decembrī nenotiks tautisko deju kolektīva “Vilnītis” nodarbības (skolotāja Janita Vagulāne).
  • harmoniskās attīstības klases izmaiņas skatīt šeit