• 29. un 31. martā nenotiks teātra studijas “Mēs” nodarbības (skolotāja Vera Perepeļica).
  • 31. martā nenotiks vokāli instrumentālā ansambļa nodarbības (skolotājs Harijs Birkenbergs).
  • 31. martā nenotiks dambretes spēles nodarbības (skolotājs Andris Sametis).