Skolēnu ekskursijām:

Organizējot skolēnu vai pirmsskolas vecuma bērnu ekskursijas uz planetāriju, piedāvājam pašiem izvēlēties seansa saturu.

Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem seanss sastāv no trim daļām:

Planetārijs+observatorija*+interaktīvā nodarbība:
(otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās)
2,50 EUR
(nodarbības ilgums līdz 2 stundām atkarībā no tēmas un vecumgrupas)

Pirmajā daļā iepazīšanās ar observatoriju;

otrajā daļā multiplikācijas filma, kurā bērniem saprotamā valodā tiek izskaidrotas dažādas dabas parādības un citi ar dabaszinībām saistīti jautājumi;

trešajā daļā interaktīva nodarbība.

Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem:
Iepazīšanās ar observatoriju* + “Hrumkas piedzīvojumi ziemas mežā” + interaktīvā nodarbība “Gadalaiki”.
( Nodarbībā bērni ar spēles elementiem veido savu attēlu par vienu, diviem gadalaikiem, pārrunājot par to, kas gadalaikiem raksturīgs, nostiprinot esošās zināšanas, kā arī uzzinot ko jaunu.)

Iepazīšanās ar observatoriju* + “Hrumka un Maģiskā raķete” vai “Aiz saules” + interaktīvā nodarbība “Zvaigznāji” vai “Planētas”.
(Nodarbībā “Zvaigznāji” bērni ar spēles elementiem iepazīstas ar Zvaigznāju sistēmu, no dotajiem materiāliem bērni veido Zvaigznājus.)
(Nodarbībā “Planētas” bērni izveido Saules sistēmu no dotajiem materiāliem kā arī ar spēles elementiem iepazīstas ar Saules sistēmas planētām un apgūst to nosaukumus.)

Iepazīšanās ar observatoriju*+Planetārija filma+interaktīvā nodarbība “Mēness”.

(Nodarbībā bērni iepazīsies ar interesantiem faktiem par Mēness rašanos, kāds ir Mēness, tā fāzes, Mēness radītās plūdmaiņas. Ar Mēness modeli bērni veidos dažādās Mēness fāzes, iegūtās zināšanas nostiprinās ar spēļu elementiem sacensību veidā.)

Vecāko klašu skolēniem:
Izglītojoša, populārzinātniska lekcija, kas tiek vizualizēta uz planetārija kupola + pēc izvēles izglītojoša filma vai multiplikācijas filma, kurā bērniem saprotamā valodā tiek izskaidrotas dažādas dabas parādības un citi ar dabaszinībām saistīti jautājumi. (Repertuārs laika gaitā var mainīties).
http://jaunradesnams.lv/planetarijs/repertuars/

Lekcija+Planetārija filma:
1.50 EUR
(nodarbības ilgums apmēram 1 stundu)


Lekciju tēmas:
“Saule”
Informācija par Saules sistēmu no Merkūra līdz Saturnam. Svarīgākie fakti par planētām, lielākie pavadoņi un asteroīdu josla.

“Debesis”
Atšķirība starp debesīm pilsētā un debesīm laukos, gaismas piesārņojums. Populārākie zvaigznāji un visu gadu redzamie zvaigznāji. Oriona miglājs un Andromēdas galaktika. Iespaidīgs galaktiku sadursmes attēlojums.

“Zvaigznes”
Zvaigžņu pārvietošanās vairāku tūkstošu gadu laikā un izmaiņas zvaigznāju izskatā. Kas patiesībā ir zvaigžņu lietus un kad to novērot. Kas ir retrogradācija. Skaistais Kaķa acs miglājs un interesantais Saturna miglājs.

“Planētas”
Satelīti un to pielietojums, Zemes patiesā forma, tikšanās ar asteroīdu, ceļojums uz Jupiteru un Saturnu, iespaidīgie Saturna gredzeni, mūsu galaktika Visumā un Gredzena miglājs.

Lūgums ierasties 15 minūtes pirms seansa laika.
1-2 skolotāji, kuri pavada audzēkņu grupu, bez maksas.
*Observatorijā pašlaik novērojumi netiek veikti.

Lūgums pieteikt nodarbības (vismaz 1 nedēļu) iepriekš:
• pa tālruni +37163622805
• pie Ventspils Jaunrades nama administratora
• e-pastā: planetarijs.observatorija@ventspils.lv

Ar filmu un multiplikācijas filmu piedāvājumu iepazīties šeit

Publicēts: 01.12.2021.