Vairāk info par aktualitātēm:
https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/ieteikumi-piesardzibas-pasakumiem-interesu-izglitibas-programmu-un-nodarbibu-istenosanai-1

Publicēts 23.08.2021.