Klāt pavasaris un aprīļa mēnesī Ventspils Jaunrades nama improvizācijas pulciņa audzēkņi viesojās vairākās Ventspils skolās, demonstrējot dažādus improvizācijas priekšnesumus.

1.-4.klašu skolēni Ventspils 1.pamatskolā, Ventspils 4.vidusskolā un Ventspils Pārventas pamatskolā varēja vērot un aktīvi līdzdarboties Teātra sporta turnīros. Improvizāciju spēlēs skatītāji vienmēr nosaka kādos skatuves tēlos un kur aktieriem jāspēlē. Savu attieksmi pret notiekošo skatītāji var arī paust, sniedzot rozītes improvizatoriem par interesantu spēli vai metot švammītes tiesnešiem par sliktu vērtējumu. Bet bija arī turnīri, kuru gala rezultātu noteica skatītāju balsojums (par kuru komandu balso skaļāk, tai tiek piešķirti punkti).

Šogad interesantas improvizatoru viesošanās notika Ventspils 2.pamatskolā, kur klasēs skolēni ne tikai varēja vērot un vērtēt improvizatoru priekšnesumus, bet arī paši pamēģināt improvizēt. 

Lielākais gandarījums gan improvizatoru pusē, gan skatītāju pusē bija par gūto spēles prieku un azartu, pārsteigumu par spējām un prasmēm, kas atklājās improvizējot.