Mūžizglītība pieaugušajiem!
Interesentiem, kas grib attīstīt gleznošanas prasmes, aicināti uz pirmo tikšanos:
Ventspils jaunrades namā
30. septembrī
plkst. 18.30
205. kabinetā.