Iespēja attīstīt kustību prieku un veselīga dzīvesveida pamatus fitnesa nodarbībās Ventspils Jaunrades nams piedāvā saviem audzēkņiem jau no iepriekšējā mācību gada gan tepat Jaunrades namā, gan Pārventas sporta kompleksā. Tagad arī no 2018.gada 4 -6 gadus veciem bērniem Ventspils Jaunrades namā piektdienās no plkst. 17:00 – 18:15 bez maksas ir iespēja stiprināt kustību prieku.

Pirmsskolas vecuma bērniem fitness nodarbībās ir iespēja ar spēļu un rotaļu elementiem attīstīt vispārēju sagatavotības, kas palīdz veidot pareizu stāju, nostiprina un attīsta bērnu mugurkaulu un muskulatūru, palielina izturību un palīdz saglabāt dabas doto ķermeņa elastību. Pielietojot dažādus dabas un dzīvnieku tēlus un atdarinot tos, nodarbībās tiek attīstīta vizualizācijas spēja un spēja veidot asociācijas, stiprinās fiziskā un mentālā plāna mijiedarbība.

7 – 25 gadīgiem jauniešiem fitness nodarbībās tiek izmantots plaša spektra fizisko aktivitāšu kombo, ar mērķi veicināt fizisko un emocionālo labsajūtu, veidojot skaistu, funkcionālu, veselīgu, izturīgu, elastīgu un sportisku ķermeni. Katrā nodarbībā jauni mērķi un izaicinājumi, starplaikos diskusijas, iespēja uzzināt atbildes uz sevi interesējošiem jautājumiem par veselīgu uzturu un to, kā trenēties gudri, lai sev nenodarītu pāri, bet lai varētu gūt maksimālu labumu no katra treniņa.

Precīzus nodarbību laikus un vietu skatīt Jaunrades nama nodarbību plānā 2017./2018.m.g. 2.semestrim

Nodarbības vada fitness trenere Zane Apse

 

Savukārt, nelielas izmaiņas fitness nodarbībām Pārventas sporta kompleksā

Pirmdiena
15:00-15:40 un 15:45 – 16:25 (9-17 gadi)
16:30-17:00 (4-6 gadi)

Otrdiena
14:30 – 15:10 (9 – 13 gadi)
15:15 – 15:55 (14 – 19 gadi)

Trešdiena
15:00-15:40 un 15:45-16:25 (9-17 gadi)
16:30-17:00 (4-6 gadi)