Ar šo projektu vēlamies dažādot un bagātināt Latvijas simtgades svinības – radīt kopīgi ar citu Kurzemes pilsētu jauniešiem pašiem savus svētkus, kur paši varam aktīvi līdzdarboties, kas reizē ir arī kā konkurss un sacensības, kā izaicinājums – cik daudz spējam un protam. Un šoreiz – par tādu tēmu kā Latvijas kuģniecība un mūsu radošums.

Buru laivu modeļu sacensības un dizaina konkurss, kurā aicināsim piedalīties jauniešus no Ventspils, Liepājas, Talsiem, Aizputes, Saldus un Brocēniem. 24.maijā Ventspilī, ārpusskolas izglītības iestādē “Ventspils jaunrades nams”, notiks Kurzemes buru laivu modeļu sacensības “Pūt, vējiņi!”.

Šis pasākums būs gan jauniešu jaunrades konkurss, gan veltījums Latvijas simtgadei – liekot pētīt, izzināt un atklāt līdz šim nezināmas lietas par mūsu valsti, par Latvijas kuģniecības vēsturi un tās ciešo saistību ar valsts pastāvēšanu, simboliem un varoņiem, jo saviem laivu modeļiem būs jādod nosaukumi, kādi jau ir bijuši vai tagad ir dažādiem Latvijas kuģiem, kā arī jāpamato sava izvēle, kāpēc tādu nosaukumu izvēlējās.

Kā tas notiek? Jaunieši iepriekš savos pulciņos pēc dotajiem noteikumiem gatavo buru laivu modeļus no koka ar stingras plastmasas burām. Par godu Latvijas simtgadei šajās sacensībās un konkursā uzdevums būs  – savu laivas modeli izgatavot, to nokrāsojot un noformējot, izmantojot latviešu rakstu zīmes, krāsu salikumus un simbolus. Un jādod modelim arī nosaukums, bet nevis vienkārši vienalga kāds, bet gan tāds, kāds ir tagad vai ir bijis kādam latviešu kuģim vai buru laivai. Tātad – jāizpēta Latvijas kuģniecības vēsture, lai prastu pareizi izvēlēties un arī sagatavot aprakstu par šo izvēli.

Telpas vai vietu pasākumam nodrošinās ārpusskolas izglītības iestāde “Ventspils jaunrades nams”, kuras dalībniekiem buru laivu modeļu gatavošana būs jaunums, viņi to darīs pirmo reizi.

Dalībnieki– Liepājas BJC struktūrvienība “Laumiņa”, Liepājas speciālā internātskola, Aizputes novada jaunrades nams, Lažas speciālā internātskola, Aizputes pagasta pamatskola, Talsu 2.vidusskola, Talsu BJC, Saldus pamatskola. Un piedalīsies arī jaunieši no Brocēnu novada Kultūras un izglītības centra. Kopīgais dalībnieku skaits plānots 80 – 100 jaunieši.

Sacensības notiek tā, ka pēc iepriekšējas izlozes sacenšas ik pa diviem dalībniekiem, kuri reizē paši pūš savus buru laivu modeļus pa paralēli novietotām ūdens renēm. No katriem diviem dalībniekiem tiek noskaidrots uzvarētājs, kuri atkal sacenšas tālāk savā starpā un tā tālāk.

Protams, tiek noskaidroti uzvarētāji, bet galvenais jau ir piedalīties, kopīgi satikties un veidot pašiem savus svētkus, godinot Latviju.

                   

Pasākumu organizē Biedrības „Mantinieki” projekta „Buru laivu modeļu sacensības “Pūt, vējiņi’’, sadarbībā ar Ventspils Jaunrades namu. Notikums norisinās Latvijas valsts simtgades jauniešu iniciatīvas “Pilsēta izAicina” ietvaros.

24.maijs – Buru laivu modeļu sacensības “Pūt, vējiņi!” Ventspilī, Ārpusskolas izglītības iestādē „Ventspils jaunrades nams”.

 
10:00 – 11:00 – Dalībnieku ierašanās, reģistrēšanās
11:00 – 11:30 – Sacensību atklāšana
11:30 – 13:30 – Buru laivu modeļu sacensības
13:30 – 14:00 – Pusdienu pauze
14:00 – 15:00 – Buru laivu modeļu dizaina un aprakstu konkurss
15:00 – 15:30 – Apbalvošana