27. augustā Ventspils Jaunrades nams aicina visus interesentus uz Atvērto durvju dienu, kas notiks laika posmā no plkst. 16.00 līdz plkst. 18.00! Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus un kontrolējot apmeklētāju plūsmu, Atvērto durvju dienas norise galvenokārt plānota Ventspils Jaunrades nama pagalmā.

Visa pasākuma laikā uz improvizētas skatuves savas prasmes demonstrēs Ventspils Jaunrades nama audzēkņi, dziedot, dejojot, muzicējot un citādi priecējot apmeklētājus.Turpat pagalmā interesenti varēs iepazīties ar visiem interešu izglītības skolotājiem un viņu piedāvāto programmu, kas tiks uzskatāmi demonstrēta. Mācību telpas pasākuma ietvaros izmantos tikai tehnisko jaunrades programmu pulciņi – tehniskās modelēšanas, radioelektronikas, automodelisma un planetārija pārstāvji. Ikviens bērns un jaunietis vecumā no 3 līdz 25 gadiem aicināts nākt uz Ventspils Jaunrades nama nodarbībām un attīstīt savus talantus!

Ventspils Jaunrades namā interesentiem pieejamas interešu izglītības programmas tehniskās jaunrades, sporta izglītības, kultūrizglītības un vides jomās, kā arī citas izglītojošas programmas. Vairāk informācijas Ventspils Jaunrades nama mājaslapā. Ar iepriekšējo mācību gadu pulciņu dalībniekiem skolotāji sazināsies individuāli.