Jaunais mācību gads jau klāt un Ventspils Jaunrades nams arī šogad piedāvā vairāk kā 50 dažādus bezmaksas interešu izglītības pulciņus bērniem un jauniešiem vecumā no 3 – 25 gadiem. Iepriekšējā mācību gadā kopā nodarbības apmeklēja ap 1800 mazo ventspilnieku gan darba dienu pēcpusdienās un vakaros, gan brīvdienās.

Arī šogad ikvienam interesentam ir iespēja piedalīties un pilnveidoties vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, folklorā, teātrī, mūzikā, dejās, mākslā, sportā, foto u.c. interešu izglītības programmās. Plašāk skatīt sadaļu pulciņi

Atnāc 1.septembrī uz atvērto durvju dienām, iepazīsties ar piedāvāto pulciņu dažādību, satiec klātienē pulciņu skolotājus un piesakies! Paspēj noķert savu sapni un īsteno to, apmeklējot kādu no Jaunrades nama pulciņiem 2017./2018.m.g!