30. aprīlī Ventspils Jaunrades nama folkloras kopa “Rotaļnieks” ar folkloras kopu “Kokle” piedalījās Ventspils Kultūras centra organizētajā danču vakarā. Šajā pasākumā apmeklētājiem bija iespēja piedalīties jautrā sadancošanās pasākumā brīvā atmosfērā. Foto atskats uz pasākumu pieejams šeit: