2019.gada 11.aprīlī Kuldīgas Kultūras namā norisinājās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Latvijas izglītības iestāžu II kārtas koru konkurss 5.-9.klašu, 5.-12.klašu koriem Kurzemē.  

Atskatam piedāvājam šī konkursa rezultātus :

 1. Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 7.-9.klašu koris, diriģente Rita Birzule, B gr. ,44,15 -,I pakāpe
 2. Kuldīgas 2.vidusskolas 5.-9.klašu koris, diriģente Jana Paipa, B, 42,73 – I pakāpe
 3. Nīcas vidusskolas 5.-9.klašu koris, diriģente Līga Amerika-Ansiņa, B, 40,90 – I pakāpe
 4. Ventspils novada apvienotais 5.-9.klašu koris, diriģentes Larisa Žagare, Lienīte Čače, Nelda Matisova, B 40,20 – I pakāpe
 5. Liepājas Raiņa 6.vidusskolas 5.-9.klašu koris, diriģente Liene Breča, B, 39,02 – II pakāpe
 6. Tukuma 2.vidusskolas 5.-12.klašu koris, diriģente Ērika Bogataja, B, 41,90 – I pakāpe
 7. Brocēnu vidusskolas 5.-9.klašu koris, diriģente Ināra Bērziņa, B, 43,30 – I pakāpe
 8. Skrundas vidusskolas 5.-8.klašu koris, diriģente Ligita Meždreija, B, 40,33 – I pakāpe
 9. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 5.-10.klašu koris, diriģente Andra Vilkauša, B, 40,32 – I pakāpe
 10. Ventspils 6.vidusskolas 5.-9.klašu koris, diriģente Dina Ozola, B, 41,61 – I pakāpe
 11. Tukuma Raiņa ģimnāzijas 7.-12.klašu koris “Savējās”, diriģente Rasma Valdmane, B, 45,50 – Augstākā pakāpe
 12. Liepājas Katoļu pamatskolas 5.-9.klašu koris, diriģents Ēriks Bukants, B, 42,50 – I pakāpe
 13. Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 7.-9.klašu koris, diriģente Ineta Kauliņa, B, 43,0 – I pakāpe
 14. Ventspils 4.vidusskolas 5.-9.klašu meiteņu koris “Laudate”, diriģente Regīna Laure, B, 47,20 – Augstākā pakāpe
 15. Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 5.12.klašu koris, diriģente Iveta Vīksne, B, 40,0 – I pakāpe
 16. Aizputes novada apvienotais 5.-9.klašu koris “Melodija”, diriģentes Ērika Tiļuga, Liene Vēvere, Landra Valdmane, B, 38,35 – II pakāpe
 17. Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas 5.-9.klašu koris, diriģents Ēriks Bukants, A,42,90 – I pakāpe
 18. Ventspils Centra sākumskolas 5.-6.klašu meiteņu koris “Pērles”, diriģente Rita Vēverbrante, A, 44,30 – I pakāpe
 19. Druvas vidusskolas 5.-9.klašu koris, diriģente Itana Lipšāne, A, 44,42 – I pakāpe
 20. E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 5.-12.klašu koris “CANTUS”, diriģentes Maruta Rozīte, Maruta Grigale, A, 45,30 – Augstākā pakāpe
 21. Talsu pamatskolas 5.-9.klašu koris “Gaismiņas”, diriģenti Raimonds Felšs, Daiga Lakšmane, B 42,43 – I pakāpe
 22. Rojas Mūzikas un mākslas skolas 5.-9.klašu koris “Roja”, diriģente Inese Ozolioņa, A, 40,0 – I pakāpe
 23. Mērsraga vidusskolas 5.-12.klašu koris, diriģente Aija Barovska, B, 38,56 – II pakāpe

Žūrija:

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedras vadītājs – Edgars Vītols,

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas asociētais profesors – Arvīds Platpers,

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas asociētais profesors – Romāns Vanags,

Valsts izglītības satura centra vecākā referente – Rita Platpere