30. novembrī Ventspils Pārventas pamatskolas audzēkņus ar improvizācijas spēlēm iepazīstināja Talsu novada Bērnu un jauniešu centra (BJC) teātra sporta pulciņa dalībnieki.

No šī mācību gada Pārventas pamatskolā Ventspils Jaunrades nams piedāvā skolēniem apmeklēt 11 dažādus pulciņus: interaktīvā latviešu valoda, veidošana, rotaslietu – izgatavošana, mīksto rotaļlietu šūšana, drošības zinību skola, ģitārspēle, radošā darbnīca «Tu to vari!», jautro asprātīgo klubs, tekstilmozaīka un šūšana, dambrete un teātra sports – improvizācija.

Teātra sporta – improvizācijas nodarbības Pārventas pamatskolā pasniedz skolotāja Inga Kazaka, kura Talsos šīs nodarbības pasniedz jau vairākus gadus. Lai skolas audzēkņus iepazīstinātu ar teātra sportu – improvizāciju, kā arī uzrunātu bērnus un jauniešus iesaistīties šajās nodarbībās, ciemos tika aicināti pieredzējušie Talsu novada BJC teātra sporta pulciņa dalībnieki, kas improvizāciju spēles demonstrēja Pārventas pamatsckolas 1.-4. klašu audzēkņiem un  5.-9. klašu audzēkņiem.

Kā atzina skolotāja Inga Kazaka, pasākums patiešām izdevies un bērni aizrautīgi iesaistījušies improvizācijas spēlēs – līdzi jutuši un līdzi darbojušies. Arī jauniešiem no Talsu novada BJC teātra sporta pulciņa bijis prieks par atsaucību.

Šobrīd Pārventas pamatskolā teātra sporta – improvizācijas nodarbības apmeklē 20 audzēkņu, bet nodarbībās tiek gaidīti arī jauni audzēkņi no 2.-9. klasei gan no Pārventas pamatskolas, gan citām Ventspils skolām. Nodarbības notiek pirmdienās un otrdienās no plkst. 13.30 līdz 16.00.