Lai veicinātu jauniešu interesi par tehnisko jaunradi, un akcentētu tā nozīmīgumu prasmju izkopšanā, pirmo reizi , 19. oktobrī Ventspils Jaunrades namā notika kokapstrādes Skolēnu rokdarbu konkurss ‘’Zāģis 1’’, kurā piedalījās vairāk kā divdesmit 6.klašu skolēni no Ventspils skolām. Šāds konkurss rada interesi par latviešu amatniecības vēsturi, tradīcijām un to izmantošanu mūsdienās, īpašu uzmanību veltot zāģēšanas prasmei, kas ir visas kokapstrādes pamats.

Konkursā skolēniem bija doti 4.uzdevumi, kurus vērtēja žūrija, piešķirot punktus par darba kvalitāti,  precizitāti, izmēru sakritību un visbeidzot darba vietas uzturēšanu kārtībā.

Par uzvarētāju konkursā  “Zāģis 1” kļuva Gatis Gūtmanis, kurš jau vairākus gadus ir vairāku Ventspils Jaunrades nama pulciņu dalībnieks.

Pamatojoties uz dalībnieku izteikto interesi, šāds konkurss norisināsies katru gadu, lai vairāk jauniešiem radītu interesi par radošo kokapstrādi.

Ikviens ventspilnieks, kurš vēlas apgūt un pilnveidot savas prasmes  kokapstrādē, laipni aicināts pievienoties Ventspils Jaunrades nama Radošās kokapstrādes pulciņam pirmdienās un trešdienās no pl.15:00 – 17:10, kuru vada skolotājs un konkursa “Zāģis” rīkotājs Zigmārs Sula.