Piektdien, 3.martā Ventspils Jaunrades namā  pulcējās vispārizglītojošo skolu 1.-12.klašu 44 labākie publiskie runātāji, lai piedalītos skatuves runas konkursa 1.kārtā pilsētā. Šogad uz konkursu dalībniekus pieteica septiņas skolas un lielākais dalībnieku skaits bija no 2.-3. un 4.-6.klašu vecuma grupās – pa trīspadsmit katrā. 10.-12.klašu grupu pārstāvēja trīs Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas audzēkņi un šī vecuma grupa joprojām gaida jaunus konkurentus.

Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja žūrija: Baiba Ērkšķe  – Ventspils 4.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, iepriekšējos gadus pati gatavojusi audzēkņus šim konkursam; Oskars Kaulēns – Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas direktores vietnieks, debašu pulciņa vadītājs, ilggadējs skatuves runas konkursu dalībnieks; Roberts Grīnbergs – Ventspils Kultūras centra producents, šī konkursa žūrijas pārstāvis jau vairākus gadus.

Roberts pēc šī gada konkursa atzina: “Patīkami, ka šogad ir audzis dalībnieku skaits, kas nozīmē, ka Ventspils skolās ir aizvien vairāk skolēnu, kuri var brīvi un pārliecinoši publiski uzstāties. Ierasts skatuves runas konkursos dalībnieku vidū ir bijis meiteņu pārsvars, taču prieks, ka arvien vairāk parādās arī zēni, kuriem ir skaidra dikcija un drosme uzstāties publiski. Novērots, ka vairumam dalībnieku liels atbalstītājs un prasmju attīstītājs  ir bijis pedagogs, bet patīkamāk ir redzēt audzēkņus, kuriem tieši vecāki ir pratuši literāros darbus ne tikai iemācīt, bet arī izprast to saturu un jēgu. Lai konkursa laureātiem veiksme pārstāvot Ventspils pilsētu reģionālajā konkursā.”

Pēc Valsts izglītības satura centra izstrādātā nolikuma, ieteicamās daiļdarbu tēmas šogad bija: es pats, valoda, ģimene, mans novads/pilsēta, brīvība, Tēvzeme. Konkursa dalībnieki savam dzejas un prozas darbam bija izvēlējušies arī rakstniekus un dzejniekus, kuri šogad atzīmē apaļas jubilejas – Jānis Jaunsudrabiņš, Māra Zālīte, Mirdza Ķempe, Ilze Indrāne, Pēteris Brūveris, Jāzeps Osmanis u.c.

Vispārizglītojošo skolu audzēkņi tika vērtēti piecās vecuma grupās:

1.klašu grupā   – 1.vieta Oliveram Matvejevam (Ventspils Centra sākumskola, skolotāja Benita Freimane), 2.vieta Rebekai Kontantei (Ventspils 1.pamatskola, skolotāja Ina Loginova), 3.vieta Gustavam Beļskim (Ventspils 4. vidusskola, skolotāja Dace Āboliņa ).

2.- 3.kl.grupā  – 1.vieta Helēnai Dreimanei (Ventspils 4. vidusskola, skolotāja Līga Taubere), 2.vieta Helēnai Anna Kēlerei (Ventspils 4.vidusskola, skolotāja Ināra Šefanovska), 3.vieta – Kārlim Kantsonam ( Ventspils Centra sākumskola, skolotāja Everita Panfiļonoka).

4.- 6.kl. grupā  – 1.vieta Henrijam Lācim (Ventspils Centra sākumskola, skolotāja Līga Nēliusa), 1.vieta Emīlijai Lācei (Ventspils Centra sākumskola, skolotāja Līga Nēliusa), 2.vieta Endžijai Evelīnai Valdmanei (Ventspils Centra sākumskola, skolotāja Līga Nēliusa),  2.vieta Beātei Tauberei (Ventspils Centra sākumskola, skolotāja Gunita  Smiltiņa- Apine), 3.vieta Poļinai  Dulubai (Ventspils 2. vidusskola, skolotājas Ināra  Vīgule, Svetlana Kuranova),

7.- 9.kl. grupā   – 1.vieta Rūdolfam Punkstiņam (Ventspils Valsts 1.ģimnāzija, skolotāja Gunita Smiltiņa Apine), 2.vieta Terēzei Tīrmanei (Ventspils Valsts 1.ģimnāzija, skolotāja Tamāra Tropa),  3.vieta Eniai Sokai (Ventspils Valsts 1.ģimnāzija, skolotāja Tamāra Tropa), 3.vieta Rūtai Hamsterei (Ventspils 1. pamatskola, skolotāja Daiga Kņaza)

10.-12.kl. grupā  – 1.vieta Kristai Šēniņai (Ventspils Valsts 1.ģimnāzija, skolotāja Tamāra Tropa), 1.vieta Klāvam Spruģevicam (Ventspils Valsts 1.ģimnāzija, skolotāja Ilze Gundare), 1.vieta Darjai Mihailovai ( Ventspils Valsts 1.ģimnāzija, skolotāja Vija Draviņa).

 

Visu vecuma grupu divu augstāko vietu ieguvēji aicināti piedalīties Kurzemes reģiona konkursā 31.martā Talsu Bērnu un jauniešu centrā.

Aiva Ķestera foto no pasākuma aplūkojams šeit