Pirmā Asteroīdu diena pasaulē tika organizēta 2015. gada 30. jūnijā, arī Latvijā. Par tās organizētāju Latvijā kļuva Meteorītu muzejs.
2016. gadā ANO pasludināja 30. jūniju par ikgadēji atzīmējamu Asteroīdu dienu. 2023. gadā Asteroīdu dienu atzīmēs jau 9. reizi.

Asteroīdu diena ir kustība, kuras mērķis ir pievērst plašas sabiedrības, tai skaitā politiķu, uzmanību asteroīdu Zemes draudu problemātikai, skaidrojot kosmosa izpētes nozīmību, globālā mērogā mazinot un novēršot citādi neizbēgamus civilizācijas eksistences draudus.

Publicēts:26.06.2023.