Mihails Rjabovs un Artjoms Sukharevs dalījās pieredzē par pētniecību Odesas observatorijā, kā arī informēja par jauna planetārija tapšanas gaitu Odesā. Tikšanās laikā viesi tika iepazīstināti ar Ventspils Jaunrades nama planetārija un observatorijas darbību, repertuāru un marketinga aktivitātēm. Viesi atzinīgi novērtēja līdz šim paveikto dabaszinātņu popularizēšanas jomā planetārijā un observatorijā. Pētniekus interesēja tehniskā nodrošinājuma jautājumi, apmeklētāju raksturojums un iespējamā sadarbība starp radniecīgajiem objektiem turpmāk. Pētnieki no Odesas dalījās pieredzē par savām darba formām un metodēm, lai sabiedrību vairāk ieinteresētu Visuma izzināšanā un aktualitātēm pētniecībā.

Ventspils Jaunrades nama pārstāvji tika uzaicināti piedalīties NVS valstu planetāriju asociācijas konferencē, kas augustā notiks Odesā.

Jāpiezīmē, ka Ventspils ir vienīgā vieta Latvijā, kur ir savs planetārijs.  

Pērn planetāriju apmeklējuši 21899, bet novērojumus observatorijā veikuši 2079 interesenti.